Protecţia informaţiilor clasificate NATO şi UE

Direcția Generală de Protecţie Internă este structura Ministerului Afacerilor Interne care asigură, prin personal specializat din cadrul structurii Registrul intern, gestionarea şi controlul fluxului informaţiilor NATO şi UE clasificate, pe spațiul Ministerului Afacerilor Interne.

Registrul intern este structura instituțională a Ministerului Afacerilor Interne ce funcționează în cadrul Direcției Generale de Protecție Internă, având în subordine subregistre şi puncte de lucru, organizate la nivelul structurilor Ministerului, a căror activitate este autorizată de către ORNISS, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Registrul intern este o structură Componentă a Sistemului National de Registre (CSNR), subordonată Registrului Central din cadrul ORNISS, ce asigură îndrumarea, coordonarea şi controlul aplicării standardelor de protecţie a informaţiilor NATO şi UE clasificate, la nivelul instituțiilor/structurilor Ministerului Afacerilor Interne, pe domeniul de competență.

Registrul intern din cadrul DGPI are ca principale atribuții:

 • coordonarea şi verificarea aplicării metodologiilor specifice pentru asigurarea protecţiei informaţiilor clasificate NATO şi UE în structurile MAI;
 • coordonarea activităților necesare în vederea acreditării, reacreditării şi desființării Componentelor Sistemului National de Registre-CSNR din MAI;
 • asigurarea pregătirii personalului CSNR din MAI;
 • asigurarea fluxului informaţional către CSNR, prin activitatea de curierat, cu respectarea nivelului de clasificare pentru care acestea au fost acreditate;
 • cooperarea cu CSNR aparţinând altor instituţii, în scopul asigurării disponibilității informaţiilor şi realizării unui flux eficient la nivelul MAI.

Prevederile legale ce reglementează activitatea Registrul intern al MAI:

 • Legea nr. 423/2004 privind aderarea României la Acordul dintre părțile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informaţiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997;
 • Legea nr. 22/2004 pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949;
 • Legea nr. 64/2013 pentru ratificarea Acordului dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 353/2002 privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România cu modificările ulterioare;
 • HG nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecția pe teritoriul României a corespondenței clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea şi desfășurarea activității de curierat pentru materialele clasificate NATO, aprobată cu modificări prin Legea nr. 342/2005;
 • Ordinul Directorului general al ORNISS nr. 5/2006 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind transportul materialelor NATO clasificate;
 • Ordinul Directorului general al ORNISS nr. 13/2006 pentru aprobarea Normelor-cadru privind securitatea fizică a informațiilor UE clasificate;
 • Ordinul Directorului general al ORNISS nr. 160/2006 pentru aprobarea Normelor-cadru privind securitatea informațiilor UE clasificate;
 • Ordinul Directorului general al ORNISS nr. 192/2006 privind aprobarea procedurii de acreditare, desființare sau reacreditare a Componentelor Sistemului National de Registre;
 • Ordinul Directorului general al ORNISS nr. 443/2003 privind cerințele minime pentru containerele destinate protecției informațiilor clasificate, pentru mecanismele de închidere, sistemele cu cifru și încuietorile acestora, modificat prin Ordinul directorului ORNISS 27/2008;
 • Ordinul Directorului general al ORNISS nr. 475/2005 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate fizică pentru încăperile speciale de securitate destinate protecției informațiilor NATO clasificate și a celor echivalente, potrivit legii;
 • Ordinul Directorului general al ORNISS nr. 490/2005 pentru stabilirea condițiilor de acces la informații UE clasificate;
 • alte ordine şi instrucțiuni de linie.

 

2401

44.213.60.33, 34.149.39.215
DGPI
Skip to content