Obiective şi priorităţi

Obiectivul Direcţiei Generale de Protecţie Internă (DGPI) vizează cunoașterea riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților pe spațiul de competență al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), pentru asigurarea unei abordări eficiente și integrate a situației de gestionat, în vederea aplicării legii și susținerii statului de drept și a democrației.

Priorităţile DGPI vizează:

  • creșterea capacității de răspuns la amenințările, riscurile și vulnerabilitățile specifice domeniului de responsabilitate, concomitent cu îmbunătățirea capacităților de evaluare a situației operative și previzionare a evoluției acesteia.
  • planificarea și angajarea efortului informativ în vederea prevenirii materializării riscurilor și vulnerabilităților care pot afecta misiunile, personalul, patrimoniul, capacitatea operaţională, procesul decizional și informațiile clasificate ale MAI.
  • asigurarea suportului informativ necesar desfășurării, în bune condiții, a unor evenimente cu potențial impact în planul ordinii și siguranței publice.
3148

44.220.44.148, 34.149.39.215
DGPI
Skip to content