Atribuţii

Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI) are următoarele atribuții:

a) desfășoară activități de informații, contrainformații și de protecție în scopul identificării, prevenirii și contracarării amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informațiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional și capacitatea operațională ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne;

b) asigură coordonarea și controlul activităților pentru protecția informațiilor clasificate naționale, ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și ale Uniunii Europene, precum și pentru securitatea cibernetică, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

În vederea identificării amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informațiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional ori capacitatea operațională ale structurilor MAI, DGPI desfășoară activitățile prevăzute la art. 13 lit. a) – e) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată, cu completările ulterioare.

În situațiile care constituie amenințări la adresa securității naționale care vizează tulburarea gravă a ordinii publice sau informațiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional ori capacitatea operațională ale structurilor MAI, DGPI desfășoară activitățile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 51/1991, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) și art. 15-21 din aceeași lege, care se aplică în mod corespunzător.

ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Organizarea, coordonarea și planificarea strategică a activității DGPI se realizează, în condițiile legii, prin ordine și instrucțiuni ale ministrului afacerilor interne, prin raportare la strategiile și politicile de ordine publică, apărare și securitate națională, în concordanță cu obiectivele și prioritățile informative naționale.

Structura organizatorică și numărul de posturi se stabilesc, în condițiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor interne, în limita posturilor aprobate pentru MAI.

Regulamentul de organizare și funcționare al DGPI se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.

DGPI are competență teritorială generală.

La nivel central, DGPI are în componență direcții, servicii, birouri și alte structuri funcționale, iar la nivel teritorial – servicii, birouri și alte structuri funcționale.

10480

44.213.60.33, 34.149.39.215
DGPI
Skip to content